Trang Chủ Tin tức

Báo giá sàn gỗ Malaysia; Sàn gỗ Robina, Sàn gỗ Janmi, Sàn gỗ Maika, Sàn gỗ Inorva, Sàn gỗ Masfloor, Sàn gỗ Ruby floor
 Cập nhật  (27/10/2016)

Vui lòng liên hệ 0898855558 để được tư vấn và xem mẫu miễn phí

Báo giá sàn gỗ Robina, Janmi, Maika, Inorva, masfloor, ruby floor

 

TÊN SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC


ĐƠN GIÁ
(/m²)


Sàn gỗ ROBINA

- 8 mm ( KT: 1283 x 193 x 8 )

265.000

- 12 mm bản to
( KT: 1283 x 192 x 12 )

370.000

- 12 mm bản nhỏ
( KT: 1283 x 115 x 12 )

440.000

Sàn gỗ JANMI

- 8 mm ( KT: 1283 x 193 x 8 )

265.000

- 12 mm bản to
( KT: 1283 x 192 x 12 )

 

375.000

- 12 mm bản nhỏ
 ( KT: 1283 x 115 x 12 )

445.000


Sàn gỗ MAIKA

- 8 mm ( KT: 1205 x 191 x 8 )

240.000

- 12 mm bản to
( KT: 1205 x 191 x 12 )

345.000

- 12 mm bản nhỏ
( KT: 1205 x 115 x 12 )

395.000


Sàn gỗ RUBY FLOOR

- 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

235.000

- 12mm bản to
(KT: 1210 x 195 x 12)

345.000

- 12 mm bản nhỡ
( KT: 1205 x 140 x 12 )

400.000

Sàn gỗ MASFLOOR

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8 )

245.000

- 12 mm bản to
(KT:1210 x 195 x 12)

345.000

- 12 mm bản nhỡ
(KT: 1205 x 161 x 12)

375.000

Sàn gỗ INOVAR

- 8 mm (KT: 1288 x 192 x8)
 

247.000

- 12 mm ( KT: 1285 x 188 x 12)
Mã TZ

 

347.000

- 12 mm ( KT: 1285 x 137 x 12)
- Mã VG

390.000

- 12mm ( KT: 1200 x 137 x 12)
Mã FE

420.000

- 12mm (KT: 1285 x 137 x 12)
Mã DV

445.000