Trang Chủ Tin tức

Báo giá sàn gỗ mới nhất 2021
 Cập nhật  (05/05/2017)

Để biết thêm chi tiết các chương trình khuyến mại và xem mẫu miễn phí xin vui lòng gọi hotline 0898855558

TÊN SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC


ĐƠN GIÁ
(/m²)


XUẤT XỨ


Sàn gỗ REDSUN

- 8 mm bản to ( KT: 1210 x 192 x 8 )

135.000

Sản xuất tại
Việt Nam

- 8 mm bản nhỏ ( KT: 808 x 130 x 8 )
 

145.000

Sàn gỗ MORSER

- 12 mm ( KT: 808 x 129 x 12,3 )
 

265.000

- 12 mm  ( KT: 808 x 104 x 12,2 )
 

265.000

Sàn gỗ SENNORWELL

- 12 mm (KT: 1200 x 127 x 12,3)

300.000

Thương hiệu Malaysia
Sản xuất tại Trung Quốc

 

Sàn gỗ EUROLINE

- 12 mm (KT: 808 x 130 x 12,3)

195.000

- 12 mm (KT: 810 x 105 x 12,3)

195.000

Sàn gỗ EUROHOME

-Mã FE

190.000

-Mã FV

190.000


Sàn gỗ ROBINA

- 8 mm ( KT: 1283 x 193 x 8 )

265.000
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Malaysia

- 12 mm bản to
( KT: 1283 x 192 x 12 )

370.000

- 12 mm bản nhỏ
( KT: 1283 x 115 x 12 )

440.000

Sàn gỗ JANMI

- 8 mm ( KT: 1283 x 193 x 8 )

265.000

- 12 mm bản to
( KT: 1283 x 192 x 12 )

 

375.000

- 12 mm bản nhỏ
 ( KT: 1283 x 115 x 12 )

445.000


Sàn gỗ MAIKA

- 8 mm ( KT: 1205 x 191 x 8 )

240.000

- 12 mm bản to
( KT: 1205 x 191 x 12 )

345.000

- 12 mm bản nhỏ
( KT: 1205 x 115 x 12 )

395.000


Sàn gỗ RUBY FLOOR

- 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

235.000

- 12mm bản to
(KT: 1210 x 195 x 12)

345.000

- 12 mm bản nhỡ
( KT: 1205 x 140 x 12 )

400.000

Sàn gỗ MASFLOOR

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8 )

245.000

- 12 mm bản to
(KT:1210 x 195 x 12)

345.000

- 12 mm bản nhỡ
(KT: 1205 x 161 x 12)

375.000

Sàn gỗ INOVAR

- 8 mm (KT: 1288 x 192 x8)
 

247.000

- 12 mm ( KT: 1285 x 188 x 12)
Mã TZ

 

347.000

- 12 mm ( KT: 1285 x 137 x 12)
- Mã VG

390.000

- 12mm ( KT: 1200 x 137 x 12)
Mã FE

420.000

- 12mm (KT: 1285 x 137 x 12)
Mã DV

445.000

Sàn gỗ KRONOTEX

- 8 mm - Dynamic
( KT: 1380 x 193 x 8 )

260.000

Nhập khẩu từ Đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhập khẩu từ Đức

- 12mm - Manmut
( KT: 1845 x 188 x 12 )

570.000

- 12 mm - Robusto
( KT: 1375 x 188 x 12 )

390.000

- 10 mm – Amazone
( KT: 1380 x 157 x 10 )

380.000

-8 mm -  Exquisit
( KT : 1380 x 193 x 8 )

290.000


Sàn gỗ KRONO - ORIGINAL

- 8 mm ( KT: 1285 x 192 x 8 )

275.000

- 10 mm ( KT: 1285 x 192 x 10 )

495.000

- 12 mm ( KT: 1285 x 192 x 12 )

500.000


Sàn gỗ KAHN

- 12mm – Kahn  ( KT: 1375 x 188 x 12)

420.000


Sàn gỗ THAIXIN

- 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

195.000

 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Thái Lan
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Thái Lan

 

- 12 mm bản to ( KT: 1205 x 192 x 12 )

275.000

- 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 120 x 12 )

bỏ mẫu

Sàn gỗ THAI STAR

- 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

195.000

- 12 mm bản to ( KT: 1205 x 192 x 12 )

275.000

- 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 120 x 12 )

295.000


Sàn gỗ THAI ONE

- 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

205.000

- 12 mm bản to ( KT: 1210 x 195 x 12 )

285.000

- 12 mm bản nhỏ ( KT: 1210 x 125 x 12 )

295.000


Sàn gỗ THAI LUX

- 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

195.000

- 12 mm ( KT: 1205 x 192 x 12 )

275.000

Sàn gỗ THAI GREEN

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x8)

205.000

- 12 mm  (KT: 1210 x 195 x 12)

285.000

Sàn gỗ THAI SUN

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 128 x 12)

295.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

280.000

Sàn gỗ THAI GOLD

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8)

195.000

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 125 x 12)

295.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

275.000

Sàn gỗ THAI EVER

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8)

205.000

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 125 x 12)

300.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

280.000

Sàn gỗ THAI LIFE

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8)

205.000

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 125 x 12)

285.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

275.000

Sàn gỗ KENTWOOD

- 12 mm ( KT: 1205 x 120 x 12 )

290.000

 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại
Việt Nam theo công nghệ
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại
Việt Nam theo công nghệ
Malaysia

Sàn gỗ JAWA

- 8 mm ( KT: 1217 x 144 x 8 )

160.000

- 12mm (KT: 1217 x 134 x 12)

245.000

Sàn gỗ PAGO

- 8 mm ( KT: 1210 x 193 x 8 )
- Mã từ KN 192 đến KN 198

190.000

- 12 mm ( KT: 803 x 110 x 12 )
- Mã từ KN 101 đến KN 109

255.000

- 12 mm ( KT: 1210 x 126 x 12 )
- Mã từ D201 đến D206

Liên hệ

Sàn gỗ BERRYFLOOR

-12 mm ( KT : 808 x 144 x 12 )

180.000

Sàn gỗ
PENHOUSE

- 12mm (KT: 1208 x 123 x 12)
Mã EN

265.000

- 12mm (KT: 1208 x 123 x 12)
Mã EU

285.000

- 12mm (KT: 1208 x 123 x 12)
Mã BN, CN

390.000

Sàn gỗ NEWSKY

- 12 mm U-class (KT: 1208 x 123 x12)

290.000

- 12 mm K-class (KT: 1208 x 141 x 12)
 

265.000

- 12 mm EA-class (KT: 802 x 110 x 12)
 

245.000

Sàn gỗ BDG

  • 12mm (1216 x 166 x 12)

410.000