Trang Chủ Tin tức

Báo giá sàn gỗ Thailand
 Cập nhật  (27/10/2016)

Báo giá sàn gỗ Thaixin, Thailife, Thai Sun, Thai one, Thai gold.....Vui lòng liên hệ 0898855558 để được tư vấn và xem mẫu miễn phí

Báo giá sàn gỗ Thailand

 

TÊN SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC


ĐƠN GIÁ
(/m²)


XUẤT XỨ


Sàn gỗ THAIXIN

- 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

195.000

 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Thái Lan
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản xuất tại Thái Lan

 

- 12 mm bản to ( KT: 1205 x 192 x 12 )

275.000

- 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 120 x 12 )

bỏ mẫu

Sàn gỗ THAI STAR

- 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

195.000

- 12 mm bản to ( KT: 1205 x 192 x 12 )

275.000

- 12 mm bản nhỏ ( KT: 1205 x 120 x 12 )

295.000


Sàn gỗ THAI ONE

- 8 mm ( KT: 1210 x 195 x 8 )

205.000

- 12 mm bản to ( KT: 1210 x 195 x 12 )

285.000

- 12 mm bản nhỏ ( KT: 1210 x 125 x 12 )

295.000


Sàn gỗ THAI LUX

- 8 mm ( KT: 1205 x 192 x 8 )

195.000

- 12 mm ( KT: 1205 x 192 x 12 )

275.000

Sàn gỗ THAI GREEN

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x8)

205.000

- 12 mm  (KT: 1210 x 195 x 12)

285.000

Sàn gỗ THAI SUN

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 128 x 12)

295.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

280.000

Sàn gỗ THAI GOLD

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8)

195.000

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 125 x 12)

295.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

275.000

Sàn gỗ THAI EVER

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8)

205.000

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 125 x 12)

300.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

280.000

Sàn gỗ THAI LIFE

- 8 mm (KT: 1210 x 195 x 8)

205.000

- 12 mm bản nhỏ (KT: 1210 x 125 x 12)

285.000

- 12 mm bản to (KT: 1210 x 198 x 12)

275.000